VVS

En sikker forbindelse

VVS Døgnvagt

Som en ekstra service for vores VVS-kunder har vi en specialafdeling: VVS-VAGTEN, som tager over uden for normal arbejdstid.

Det betyder, at vores kunder altid kan komme i kontakt med en VVS-installatør – ligegyldigt hvornår problemet måtte opstå. Installatøren vurderer nødopkaldet, og bliver det nødvendigt aftales et besøg, så problemet kan afhjælpes hurtigst muligt.

VVS-Vagten er bemandet 24 timer, alle ugens dage, året rundt.

VVS

Meget har ændret sig i årenes løb inden for fagområdet “vand, sanitet og afløb”. Både materialer og arbejdsmetoder er blevet mere effektive og miljøvenlige.

Hvor man tidligere anvendte galvaniserede- eller kobberrør, anvender vi i dag i højere grad de såkaldte PEX-rør i kunststof eller rustfri stålrør. Herudover anvendte man tidligere støbejern til afløbsrør, mens vi i dag primært bruger rør i PEH og rustfrit stål. Fordelen ved PEH-rørene er blandt andet, at de svejses sammen og derved giver en mere robust installation. Når afløbsvandet forlader ejendommen via kloaksystemet, går det i dag ud i kloakrør af kunststof, hvor man førhen anvendte cementrør.

Indenfor sanitetsområdet går vi op i både miljø og komfort. For eksempel anvendes hovedsageligt miljøvenlige toiletter, der kan skylle med så lidt som to eller fire liter. Af hensyn til større komfort anvendes der nu termostat-blandingsbatterier i badet samt et grebs-blandingsbatteri ved håndvaske.

Især inden for de seneste år har vi renoveret et stort antal beboelsesejendomme med nye brugsvandssystemer i rustfrit stål og afløbssystemer i PEH-rør.

Se mere om vores VVS ydelser her: VVS Storkøbenhavn

Blikkenslager

Blikkenslagerarbejdet er et af de områder inden for vores fag, der har de ældste traditioner og arbejdsmåder. Meget af det værktøj, vi anvender i dag, blev også brugt for 100 år siden eller mere. Vi fremstiller stadig zink- og kobbertagrender samt nedløbsrør på vores pladeværksteder. Tidens trend er også, at inddækning af kviste m.v. bliver udført i kobber og zink.

Arbejdet bliver udført i totalentreprise eller underentreprise. Intet er for stort eller for småt. Vi udfører alle former for blikkenslager og tagarbejde – fra den mindste reparation til store tag udskiftninger, hvor vi er hovedentreprenør.

Vandskade

En vandskade kan ofte være til stor gene for beboere i ejendommen og er derfor vigtig af få ordnet så hurtigt som muligt. Vi udbedrer alle former for vandskade, hvad enten skaden skyldes hul i taget eller sprængte rør.

Hvis din vandskade har påvirket elinstallationerne, klarer vi også den, da vi, med vores mere end ti afdelinger, har ekspertise inden for både VVS, tag- og elinstallation.

Naturgas

Fra naturgassen blev introduceret i starten af 1980’erne, har vi haft gasinstallationer som et af vores primære arbejdsområder – både for villaer, større ejendomme samt erhvervsbyggeri.

Udviklingen er i løbet af de ca. 20 år gået meget stærkt, og i dag har næsten alle nye installationer den såkaldte ‘lukkede forbrænding’, der selv sørger for ‘frisk luft’ til forbrændingen. Seneste trend inden for gaskedler er kondenserende kedler, hvor husejeren kan reducere gasforbruget med yderligere 10%. Kedlerne henvender sig især til ejendomme med et naturgasforbrug større end 2.000 kbm./år, da meromkostningen til kondenserende kedel nødvendiggør et vist forbrug for at forrente sig.

Vi rådgiver dig gerne om valg af kedeltype m.v.

Fjernvarme

Københavnsområdet er godt udbygget med fjernvarme, som primært drives af varmt vand. Vi installerer alt fra mindre villaanlæg til de helt store anlæg, som skal til i større beboelseskomplekser. Herudover leverer vi også til erhvervslivet.

Vi er specialister i at skræddersy løsninger, og da fjernvarmeanlæg skal serviceres med faste intervaller, kan du med fordel vælge os som servicepartner – vi udfører rensning og udsyring af varmevekslere, anodeskiftning i varmtvandsbeholdere m.v., og sikrer at alt fungerer optimalt.

Tagarbejde

Vi udfører alle former for tagarbejde og er specialister i eternit og naturskifertage. Mange af Københavns nyere eternit og naturskifertage er udført af os, både i forbindelse med byfornyelsessager og for private bygherrer. Vi udfører også inddækning af kviste i kobber og zink, ligesom vi fremstiller zink- og kobbertagrender samt nedløbsrør. Vi har vores egne pladeværksteder, hvor vi er sikre på at arbejdet udføres i højeste kvalitet og efter stolte håndværkstraditioner.

Alle opgaver inden for tagarbejde løses, og vi dækker hele København. Hos os kan du både få udført mindre reparationer på taget samt hele tagudskiftninger. Vi kan både udføre tagarbejde som totalentreprise eller som underentreprise.

Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud på tagarbejde.

Kontakt os

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål

Har du nogle spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte os.