Kloak

Tryghed under overfladen

Kloak og TV-inspektion

Kloaksystemer med brønde, rør og rensningsanlæg er en usynlig del af danskernes hverdag, men har væsentlig betydning for både folkesundheden og miljøet.

Kloakarbejde kræver særlig ekspertise, og lovgivningen forlanger at arbejdet udføres af autoriserede kloakmestre. Det er vi. Vi råder over specialudstyr til kloakarbejde – herunder: TV-inspektionsudstyr og højtryksrense-udstyr. Foruden renovering af eksisterende kloakanlæg anlægger vi også nye og forestår kontakten til myndigheder samt evt. forsikringsselskab.

Kontakt os

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål

Har du nogle spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte os.