Ejendomsservice

Sikkerhed i opsyn og vedligehold

Ejedomsservice

For mange beboelsesejendomme og boligselskaber kan det være en fordel at kombinere service og vedligeholdelse af de tekniske installationer. Vi udfører servicearbejde efter aftale med ejendommens ejere, således at overblikket bevares, og der er en ensartethed i de tekniske komponenter.

Der kan aftales faste dage, hvor vores montører tilser ejendommen, og desuden kan ejendommens beboere benytte vores døgnservice VVS-Vagten. Vi har altid de mest gængse reservedele med i servicebilerne, og vores virksomheder har et lokalt lager, så vi kan udføre arbejdet uden unødvendig ventetid.

Sikkerhed i opsyn og vedligehold

Med en serviceaftale laver vi et samarbejdsgrundlag og skræddersyr drift- og vedligeholdelsesplaner.

Det kan betragtes ligesom en serviceaftale på biler. De Blå Mænd analyserer, justerer og vedligeholder bygningens varmeanlæg via jævnlige serviceeftersyn. Efter en fast plan kommer vi i ejendommen og checker varmeforsyningen, beholdere og tekniske komponenter.

Resultatet er en betydelig besparelse på driften af varmeanlæg, hvilket også kan ses på bundlinjen. Det giver overordnet en bedre drift, og eventuelle fejl kan opdages i tide.

Nøgleaftale

Vi indgår gerne en nøgleaftale med vores kunder, hvilket betyder at vi har nøgler til de rum i ejendommen, hvor de tekniske installationer befinder sig.

På den måde kan vi hurtigt få adgang til installationerne uafhængigt af ejendommens administration.
Nøglerne opbevares i alarmovervåget boks og registreres med kode. Dette giver et meget sikkert system for både jer og os.

Fag- og teknikentreprise

Vi tilbyder teknisk sparring og stiller en fast kontaktperson til rådighed, som følger sagen tæt. Vi udfører også gerne arbejdet i hovedentreprise, hvor vi står for det samlede overblik og tilbudsgivning.

Webløsninger

Vi tilbyder en komplet webløsning med overvågning, styring og regulering af ejendommens varmecentral, energimålere m.v. Der arbejdes med en licensfri webløsning uden behov for lokal programinstallation, og systemet er så brugervenligt, at det ikke kræver forkundskaber i digitale løsninger.

Kontakt os

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål

Har du nogle spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte os.